Pan Bóg dał znak, aby przebaczyć

Skoro modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, trzeba pozwolić Panu Bogu dojść do głosu. Pan Bóg mówi cały czas i to na wiele sposobów. Może dać odpowiedź w czasie rozmowy poprzedzającej modlitwę, w czasie samej modlitwy lub zaraz po niej. Może też przemówić bardzo...

Żona 15 lat modliła się o nawrócenie męża

Modlitwa małżeńska jest potężną bronią przeciwko diabłu, który chce zwodzić człowieka. Gdy małżonek modli się za swojego współmałżonka, gdy walczy z miłością o Jego zbawienie, wtedy Duch Święty przyczynia się w błaganiach i dzieją się rzeczy cudowne. Dlatego nie...