W przypadku zaburzeń psychicznych, jeśli dana osoba ma objawy chorobowe np. w postaci myśli samobójczych, halucynacji czy omamów, trzeba zachować szczególną ostrożność podejmując posługę. Nie można tych osób odrzucić, należy poświęcić im czas i tak dobrać sposób i formę modlitwy oraz posługi, aby im nie zaszkodzić i nie rozchwiać ich emocjonalnie. Z własnej praktyki polecam cichą modlitwę wstawienniczą, a nade wszystko Sakrament Pokuty, Sakrament Namaszczenia Chorych i Eucharystię. Poza tym, gdy osoba korzysta ze specjalistycznej pomocy lekarskiej, powinna poinformować o tym kapłana. NIGDY po modlitwie wstawienniczej osoba nie powinna sama decydować o zaprzestaniu brania lekarstw BEZ WIEDZY LEKARZA SPECJALISTY, choćby miała poczucie, że została uzdrowiona. Jeśli uzdrowienie nastąpiło lekarz zdecyduje o odstawieniu leków a przy tym otrzyma świadectwo, że Bóg uzdrawia. 

Tak było w przypadku uzdrowienia młodej 16-letniej dziewczyny. Ta dziewczyna od kilku miesięcy chodziła do psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów. Przyjmowała bardzo dużo lekarstw na wyciszenie itd. Jednak po rekolekcjach zauważyła, że wszystko się odmieniło, że doświadczyła uwolnienia od tej choroby i uzdrowienia. Lekarz zdziwiony taką zmianą zmniejszył dawki leków, aż do całkowitego ich odstawienia.

Tak oto o swoim uzdrowieniu napisała ta młoda osoba: 

Mam 16 lat, w ostatni dzień rekolekcji postanowiłam iść do spowiedzi. Po czym przyjęłam Komunię Świętą i modliłam się o przyjście Ducha Świętego. Od wielu miesięcy dręczyły mnie straszne myśli. Zwłaszcza wieczorem, kiedy wracałam do domu i przechodziłam przez pasy, jakiś głos w mojej głowie mówił mi, żebym rzuciła się pod przejeżdżający samochód. Miałam strasznie dużo myśli samobójczych. Tego dnia, kiedy się wyspowiadałam, wszystko się odmieniło. Od czasu rekolekcji, spowiedzi i Komunii Świętej myśli samobójcze i chęci samookaleczania się całkowicie zniknęły. Jestem szczęśliwa, że Jezus mnie od tego uwolnił. Kasia

Chwała Panu, który wyprowadza więźniów na wolność. Który mocą Sakramentów i mocą swego Świętego Imienia uwalnia ludzi od depresji, myśli samobójczych, chorób, nienawiści i nieprzebaczenia.