Konferencje i wykłady

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili.

2 Tm 4, 2-3

W ramach współpracy z Domami i Ośrodkami Rekolekcyjnymi, Stowarzyszeniami, Fundacjami, Wspólnotami ewangelizacyjnymi i Środowiskami Akademickimi w Polsce, prowadzę konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty oraz biorę aktywny udział w sympozjach. 

Oto niektóre z nich: 

Konferencja „W mocy Ducha Świętego” – Lublin Uwielbia 24

Konferencja „Puls Ducha Świętego w Kościele i posłudze charyzmatyka” – XXIV Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

Konferencja „Duch Święty zaprasza do Akcji” -Wąwolnica – Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej

Konferencja „Modlitwa wstawiennicza” – Londyn Balham – Parafia Chrystusa Króla 

Konferencja „Moc modlitwy” – Parafia Wojnicz

Konferencja „Eucharystia a przebaczenie” – Bochnia – Wspólnota Strumienie Wody Żywej

Konferencja „Zagrożenia i wyzwania wobec świętości dzieci i młodzieży” – Nowy Sącz

Konferencja „Nawrócenie sprowadza miłosierdzie” – Lublin WSNS

Konferencja „Uwielbienie i słuchanie Ducha Świętego” – Lublin WSNS

Konferencja dla małżeństw „Rozpal na nowo charyzmat Boży” – Nowy Sącz – Parafia Ducha Świętego

Konferencja „Misja Prorocka Jezusa Chrystusa” – Sącz Boga – Światłość w ciemności świeci

Konferencja „Charyzmatyk w Pandemii” – Lublin – Wielkopostny dzień skupienia dla Wspólnot Odnowy Archidiecezji Lubelskiej

Sympozjum z okazji X rocznicy śmierci ks. prof. Janusza Nagórnego pt. Świadek Ewangelii nadziei, Lublin 18 października 2016 roku, wygłoszenie referatu pt.: Posoborowe zmiany w teologii moralnej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Wspólnota miejscem rozwoju osoby 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni, dnia 14 kwietnia 2018 roku, referat naukowy posterowy pt. Posługa w myśli Jeana Vaniera i Matki Teresy.

Wykład monograficzny na UPJP2 – Sekcja w Tarnowie, Dojrzałość uczuciowa prezbitera gwarantem skutecznej ewangelizacji.

Efektem działalności naukowej i ewangelizacyjnej są autorskie publikacje, które już służą formatorom, wychowawcom  i nauczycielom: 

Dojrzałość uczuciowa w formacji do kapłaństwa, Lublin: TN Kul 2020 r. 

Katecheza: Zagubiona tożsamość, w: W poszukiwaniu wolności. Religia, podręcznik dla 1 klasy Szkoły Ponadpodstawowej, red. M. Zając, Lublin: Gaudium 2020 r.

Wartość dialogu w integralnym wychowaniu człowieka wobec wyzwań współczesności, w: W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna, red. S. M. L. Opiela, K. Braun, Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Nr. 14, Lublin: Wydawnictwo Werset 2017.

Rola cudu w apologetyce przed II soborem watykańskim. Refleksja na podstawie analizy ówczesnych podręczników akademickich, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 36 (2017), nr 2, s. 75-90.

Problematyka wiary w cuda w życiu współczesnego chrześcijanina, „Studia Bydgoskie” tom 11 (2017), Bydgoszcz 2017, s. 263-278.

Posoborowe zmiany teologii moralnej w: Świadek Ewangelii Nadziei, Nauczanie Teologicznomoralne Ks. Janusza Nagórnego , red. A. Derdziuk OFMCap, Lubelskie Studia Teologicznomoralne, T. 3, Lublin 2017, s. 15-25.

Problematyka cudu jako wyzwanie dla katechezy w: Katecheza w parafii, red. M. Zając, Lublin 2016, s. 287-301.

Cud w teologii fundamentalnej i misji Kościoła, Lublin: Wydawnictwo Natan 2015.