Modlitwa wstawiennicza

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.

Mk 16,17-18

Modlitwa wstawiennicza to nie czary ani bioenergoterapia, to nie jakaś technika czy rytuał, ale stanięcie z wiarą w autorytecie Jezusa, który posyła wszystkich wierzących, aby w Jego imię posługiwali. Podczas modlitwy wstawienniczej jesteśmy posłuszni Jezusowi i wierząc w Jego obietnice powierzamy osobę i jej problemy Bogu Ojcu, który uzdrawia w imię Jezusa Chrystusa i wspomaga łaską Ducha Świętego.

Zanim przystąpimy do modlitwy wstawienniczej trzeba chwilę porozmawiać, aby określić przyczyny twojego problemu i sprecyzować intencję. Potrzebujemy minimum informacji, aby wiedzieć, o co się modlić. Jezus gdy posługiwał uzdrowieniem lub uwolnieniem pytał: Co chcesz abym Ci uczynił? Czego pragniesz?

A zatem – O co chcesz prosić?

o uzdrowienie fizyczne

dotyczy osób zmagających się z chorobami i dolegliwościami które nękają nasze ciało, układ nerwowy, psychikę itp.

o uzdrowienie duchowe i wewnętrzne

dotyczy sfery emocjonalno-uczuciowej człowieka, jego historii życia od poczęcia oraz na poszczególnych etapach rozwoju,  uzdrowienia wspomnień, negatywnych doznań i historii z przeszłości, przebaczenia, kryzysu wiary itp.

o uwolnienie

dotyczy osób, które doświadczają wewnętrznego nękania, dręczenia, bluźnierczych myśli zwłaszcza na modlitwie i podczas Mszy Świętej, nie mogą się uwolnić od powtarzających się grzechów jak napady wściekłości, kłamstwa, pornografia, są zniewolone używkami chemicznymi lub nie chemicznymi nałogami (np. gry, internet, hazard, emocje do jakiejś osoby itp.). Tego rodzaju modlitwy mogą potrzebować osoby nękane przez intensywne i uporczywe poczucie bezradności, braku nadziei, poczucie odrzucenia, osamotnienia, niskiej wartości, goryczy, winy, lęku lub niepokoju. Choć tego rodzaju opresyjne myśli mogą być spowodowane zaburzeniami emocjonalnymi, mogą także być oznaką działania złego ducha.

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do modlitwy wstawienniczej postaraj się szczerze odpowiedzieć na pytania:

 

    • Jakie objawy skłoniły cię do poszukiwania uzdrowienia lub uwolnienia? Co się dzieje? Co ci dolega?
    • Kiedy zaczęły się twoje problemy? Opisz historię swojej choroby?
    • Czy doświadczyłeś jakichś bolesnych lub traumatycznych wydarzeń, które mogą wiązać się z tym co cię dotyka?
    • Czy doświadczyłeś zranień w relacjach, w szczególności w rodzinie, z której pochodzisz? Jeżeli tak, czy przebaczyłeś osobie lub osobom, które cię zraniły?
    • Czy uczestniczyłeś kiedykolwiek w praktykach okultystycznych, nawet w pozornie niewinnych zabawach itp.?
    • Czy słyszałeś (lub wiesz od kogoś), że złorzeczono ci, przeklinano na ciebie, życzono ci śmierci, choroby itp.?
    • Czy w twoim życiu miał miejsce jakiś grzech, którego skutkiem mogą być opisane przez ciebie problemy i dolegliwości? Jeżeli tak, to czy go wyznałeś na spowiedzi?
    • Czy jesteś w stanie łaski uświęcającej? A jeśli nie, to dlaczego? Jak wygląda Twoje życie sakramentalne?
    • Czy korzystałeś kiedykolwiek z modlitwy wstawienniczej? Jeśli tak, to kiedy ostatnio i kto się nad tobą modlił?

Ponadto przygotowując się do modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne, duchowe lub uwolnienie zachęcam cię, aby na kartce papieru wypisać wszystkie swoje negatywne doznania i historie z przeszłości. Spisz także obecne problemy i ich powiązania z przeszłością. Dobrze jest także sporządzić listę osób, w stosunku do których żywisz negatywne uczucia i nieprzebaczenie (zarówno żywych jak i zmarłych) bowiem być może w trakcie modlitwy trzeba będzie przejść jeszcze raz wspólnie z kapłanem modlitwę przebaczenia tym osobom i pomodlić się o uzdrowienie twojej relacji do nich.