o mnie

Jestem kapłanem diecezji tarnowskiej.

Jestem katechetą i duszpasterzem akademickim w Nowym Sączu. Posługuję charyzmatycznie jako kierownik duchowy, spowiednik i wstawiennik, prowadzę ewangelizacje, rekolekcje i misje święte.

Ukończyłem UPJP II – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie (2011) i uzyskałem licencjat z teologii na tym wydziale (2016). Uzyskałem także stopień naukowy doktora teologii moralnej na KUL-u (2019). Ponadto jestem absolwentem Podyplomowych Studiów z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej – „Szkoła Formatorów” na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie (2019). Od 2016 r. należę do Stowarzyszenia Teologów Moralistów.

Moje duszpasterskie i naukowe zainteresowania to: formacja narzeczonych, formacja kandydatów do kapłaństwa, formacja mężczyzn, pomoc małżeństwom i rodzinom w kryzysie, poradnictwo duchowe, dojrzałość uczuciowa, problematyka cudu, nowa ewangelizacja, katolicka odnowa charyzmatyczna.

formy posługi

Zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich.

1 Tes 5,11

W dniu święceń kapłańskich 28 maja 2011 roku narodziłem się na nowo, aby jako kapłan żyć w Duchu Świętym i posługiwać w radości, modlitwie i uwielbieniu (por. 1 Tes 5, 12-22). Już wtedy w moim sercu zrodziło się marzenie, aby ewangelizacja i posługa w Duchu Świętym stała się stylem mojego życia. Dlatego wszędzie tam dokąd jestem posłany głoszę, że Jezus żyje i leczy złamanych na duchu oraz w Jego imię podejmuję posługę uwolnienia i uzdrowienia wobec sióstr i braci którzy tego potrzebują.

Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza to nie czary ani bioenergoterapia, to nie jakaś technika czy rytuał, ale stanięcie z wiarą w autorytecie Jezusa, który posyła wszystkich wierzących, aby w Jego imię posługiwali.

Rekolekcje

Prowadzone przez nas rekolekcje, misje, ewangelizacje itp. mają wymiar Kerygmatyczny i Charyzmatyczny. Ewangelizacja prowadzona w mocy Ducha Świętego porusza serca i przemienia życie osób, parafii, wspólnot.

Konferencje i wykłady

W ramach współpracy z Ośrodkami Rekolekcyjnymi, Stowarzyszeniami, Fundacjami, Wspólnotami i Środowiskami Akademickimi prowadzę konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty oraz biorę aktywny udział w sympozjach.

Poradnictwo duchowe

W ramach poradnictwa każdy kto tego potrzebuje niezależnie od wieku może zadzwonić, napisać i przyjść, aby spotkać się i w atmosferze sakramentalnej dyskrecji porozmawiać na ważne dla siebie tematy.

Spowiedź

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) Słowa te wypowiedział Chrystus na początku swojej publicznej działalności, gdy modlił się na pustyni i gdy odrzucił pokusy szatana. Od tego wezwania rozpoczął nauczanie i posługiwanie.