Poradnictwo duchowe

Racz dać Twemu słudze serce pełne mądrości i rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?

1 Krl 3,9

W ramach poradnictwa każdy kto tego potrzebuje niezależnie od wieku może zadzwonić, napisać i przyjść, aby spotkać się i w atmosferze sakramentalnej dyskrecji porozmawiać na ważne dla siebie tematy. Poradnictwo duchowe i towarzyszenie indywidualne nie jest psychoterapią, choć posługuje się zdobyczami nauk psychologicznych ma wyznaczony inny cel.

Psychoterapia

Zasadniczym celem psychoterapii jest rozwiązanie problemów osobowych i psychicznych, które sprawiają że osoba czuję się słaba lub nawet chora. Psychoterapia ma na celu przede wszystkim dobre samopoczucie osoby, oraz jej rozwój i samorealizację. Psychoterapia opiera się na wartościach naturalnych.

Poradnictwo duchowe i towarzyszenie indywidualne

jest skierowane do osób zdrowych, lecz znajdujących się w jakiejś trudnej sytuacji. Ma na celu pomóc osobie otworzyć się na wartości ewangeliczne i przeżywać je w swoim życiu i powołaniu na sposób wolny i dojrzały. Metoda poradnictwa duchowego i towarzyszenia indywidualnego ma prowadzić do wzrostu świętości osoby formowanej, czyli do pełniejszego przeżywania w sobie miłości do Jezusa. Ostatecznym celem tego typu spotkań jest wewnętrzna przemiana i coraz większe upodobnienie się do Jezusa, aby z Jego pomocą pokonywać różne trudności życiowe.

Jakie korzyści przemawiają za tymi narzędziami formacyjnymi:

   • mogą pomóc w tym, aby lepiej poznać samego siebie, aby być bardziej świadomym zwłaszcza jeśli chodzi o motywację swojego postępowania. 
   • mogą  pomóc w tym, aby poznać wewnętrzną psychodynamikę swojego postępowania, swojego myślenia, pozwala odpowiedzieć na pytanie dlaczego się tak zachowuję, dlaczego tak myślę?
   • mogą pomóc w poznaniu swojej psychogenezy, w przepracowaniu swojej historii życia, zwłaszcza trudnych sytuacji, trudnych relacji, jeśli chodzi o relację do osób ważnych.  
   • mogą pomóc w tym, aby bardziej zaakceptować siebie i własne ograniczenia.
   • mogą pomóc odpowiednio ustawić hierarchię wartości oraz uporządkować świat potrzeb, konfliktów i mechanizmów obronnych.
   • mogą pomóc w tym, aby się nauczyć panować nad wewnętrznym światem swoich emocji i uczuć oraz nieuświadomionych potrzeb psychicznych.