świadectwa

A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa.

Ap 12,11

Jesteśmy świadkami wielu niezwykłych wydarzeń, uzdrowień, nawróceń. Te cuda z Ewangelii – głusi słyszą, niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą – dzieją się także dzisiaj, a nawet dzieją się i większe. Ponieważ Jezus Zmartwychwstał i Żyje! On sprawia mocą Ducha Świętego, że Słowo, które czytamy, słuchamy i z wiarą przyjmujemy staje się faktem w naszym życiu.

Uzdrowienie fizyczne

 

Jeśli tylko człowiek pragnie zmiany na lepsze…

Jednego razu pojechałem aby pomodlić się wstawienniczo nad panem, który miał raka płuc z przerzutami na żebra. Zastałem tego mężczyznę z żoną i córką. Rozmawiamy. Okazało się, że od 25 lat żyją w związku niesakramentalnym, ponieważ ten pan był po rozwodzie. I jeszcze...

Sen proroczy i uzdrowienie kostki

W grudniu 2019 roku zostałem poproszony, aby poprowadzić nabożeństwo z modlitwami o uzdrowienie w parafii św. Jakuba. To nabożeństwo odbywa się zawsze w ostatni piątek miesiąca. Dzień wcześniej modliłem się o światło, jak poprowadzić to nabożeństwo. Miałem dylemat,...

Uzdrowienie ucha i karku podczas rekolekcji

Otrzymując liczne świadectwa zauważam, że szczególnym czasem łaski i Bożego uzdrowienia są rekolekcje. Bowiem głoszone Słowo Boże przygotowuje serce i sprawia, że rośnie w słuchaczu wiara wystarczająca do przyjęcia uzdrowienia. Wspaniałe jest również to, że osoby...

Uzdrowienie duchowe

 

Pan Bóg dał znak, aby przebaczyć

Skoro modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, trzeba pozwolić Panu Bogu dojść do głosu. Pan Bóg mówi cały czas i to na wiele sposobów. Może dać odpowiedź w czasie rozmowy poprzedzającej modlitwę, w czasie samej modlitwy lub zaraz po niej. Może też przemówić bardzo...

Bywa niekiedy tak, że ktoś słucha lub czyta świadectwo o uzdrowieniu jakiejś osoby, rośnie jego wiara i sam zostaje uzdrowiony – nawet przez internet i bez specjalnej modlitwy o uzdrowienie. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego i nie jest On związany żadnymi ludzkimi schematami. Dlatego kiedy będziesz czytał o tym, co Pan czyni mocą Ducha Świętego w czasie rekolekcji, ewangelizacji i modlitwy wstawienniczej, i przyjdzie Ci myśl, że to świadectwo dotyka Cię głębko i porusza, to na koniec czytania pomódl się:

Panie Jezu Chryste, przyjmuję to słowo świadectwa do mojego życia i proszę Cię, aby w moim życiu objawiała się Twoja Chwała i moc słowa świadectwa! Amen.